جزئیات گواهینامه های حرفه ای الزامی برای هر سمت مدیریتی

شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی

لطفا پس مطالعه محتویات لینک بالا در صورت بروز مشکل فنی در فرایند ثبت نام تماس حاصل فرمایید.

برنامه زمانبندی آزمون گواهینامه مدیریت ریسک موسسات اعتباری-آذر ماه 1401


زمان ثبت نام اینترنتی

5 تا 9 آذر ماه

دریافت کارت اینترنتی

14 تا 17 آذر ماه

روز آزمون

17 آذر ماه


اطلاعیه شماره یک- به اطلاع داوطلبان محترم می رساند پذیرش دانشجو در دوره های در سطح کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و دارندگان مدارک غیرمرتبط بانکی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1401/9/5 تا 1401/11/6 در سامانه ثبت نام فعال خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط پذیرش دانشجو به وب سایت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به آدرس www.ibi.ac.ir مراجعه نمایید.

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}