شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه؛ شرط بررسی صلاحیت داوطلبان مدیران بانکی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

      جزئیات گواهینامه های حرفه ای الزامی برای هر سمت مدیریتی 

                       سرفصل ها و جزئیات پیشنهادی گواهینامه مربوط به مهارت انجام عملیات صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای   

                                                                                                                               جدول برنامه زمانی آزمون گواهینامه های حرفه ای-بهار و تابستان 1403

عنوان آزمون 

زمان ثبت نام

زمان دریافت کارت ورود به جلسه

تاریخ آزمون

مهارت انجام عملیات قرض الحسنه

25 تا 31 فروردین

4 تا 6 اردیبهشت

ششم اردیبهشت

اصول بانکداری 1

8 تا 14 اردیبشهت

18 تا 20 اردیبهشت

20 اردیبهشت

اصول بانکداری 2

12 تا 18 خرداد

22 تا 24 خرداد

24 خرداد

مهارت انجام عملیات قرض الحسنه

26خرداد تا 1 تیر

4 تا 7 تیر

7 تیر

حسابرسی داخلی موسسات اعتباری

9 تا 15 تیر

19 تا 21 تیر

21 تیر

مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری

13 تا 19 مرداد

23 تا 25 مرداد

25 مرداد

مهارت انجام عملیات قرض الحسنه

27 مرداد تا 2 شهریور

6 تا 8 شهریور

8 شهریور

     

                                          توجه: لینک ثبت نام آزمون های مذکور در زمان مقرر که در جدول برنامه زمانی قید شده است، فعال خواهد شد.

آزمون های گواهینامه حرفه ای در تهران فقط به صورت حضوری برگزار می شود.

تاریخ برگزاری آزمون های گواهینامه حرفه ای توسط اداره آموزش بانک مرکزی اعلام می شود.

درصورت هر گونه بروز مشکل فنی در فرایند ثبت نام با شماره 02129959261 و 02129959260 تماس حاصل فرمایید. و اطلاع از سایر جزییات و منابع بر روی لینک آبی رنگ بالا کلیک نمایید.

برای اطلاع از نتایج آزمون های گواهینامه حرفه ای (اصول بانکداری 1 و 2، مدیریت فناوری اطلاعات موسسات اعتباری، حسابرسی داخلی موسسات اعتباری، بانکداری اسلامی و مهارت انجام عملیات قرض الحسنه) به قسمت اخبار سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید.

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}